Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu przyjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Forum; zasadnicza zmiana dotyczy wydłużenia kadencji z 2 lat do 4 lat. W związku z tym zebrani wybrali nowe władze na kadencję 2019 – 23. Po wybraniu Prezesa – Pana Piotra Romana zgłoszono wniosek, by dotychczasowy Zarząd działał w nowej kadencji w niezmienionym składzie, co jednomyślnie przegłosowano. Po wyborze na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Wojciecha Kasprzyka podobny wniosek skierowano pod adresem członków Komisji Rewizyjnej i Walne Zgromadzenie wybrało jej dotychczasowy skład.  

ZARZĄD FORUM VIII - KADENCJI 2019 - 2023

Piotr Roman – Prezes

Józef Pokładek

Eugeniusz Jabłoński

Władysław Bakalarz

Kazimierz Łomotowski

Grzegorz Matoryn

Beata Sulska

KOMISJA REWIZYJNA VIII - KADENCJI 2019 - 2023

Wojciech Kasprzyk - Przewodniczący

Sylwia Michałeczko

Zofia Szajwaj

 
052792
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprz.okres
Ten miesiąc
Poprz. miesią
Razem
9
26
249
52277
1169
1547
52792

Your IP: 3.237.66.86
2020-11-28 04:37

szukaj