W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

FORUM SAMORZĄDOWEGO ZIEMI  BOLESŁAWIECKIEJ

mamy zaszczyt zaprosić na Walne ZgromadzenieCzłonków  Stowarzyszenia „FORUM”,

które odbędzie się w czwartek

28 listopada 2019 r. godz. 17.00 w sali konferencyjnej

Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki

BOLESŁAWIEC,  Plac  Piłsudskiego  1

 

Z UWAGI NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY CHARAKTER ZGROMADZENIA BARDZO  PROSIMY O NIEZAWODNĄ OBECNOŚĆ NA  ZEBRANIU

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków „FORUM” przez Prezesa „FORUM”.

2.

Przedstawienie proponowanego porządku obrad. Poddanie go  pod głosowanie.

3.

Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolantów.

4.

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

5.

Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

6.

Stwierdzenie prawomocności walnego zgromadzenia członków.

7.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu  „FORUM” za lata 2017 - 2019 (przedstawi Sekretarz „FORUM” Pan Eugeniusz JABŁOŃSKI).

8.

Sprawozdanie finansowe „FORUM” za lata 2017 – 2019 (przedstawi Księgowa „FORUM” Pani Jadwiga KOPER).

9.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej „FORUM” (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech KASPRZYK).

    10.

Zatwierdzenie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia. (uchwała nr 1)

12.

Głosowanie nad udzieleniem ABSOLUTORIUM dla ustępującego Zarządu. (uchwała nr 2)

13.

Wybór Prezesa  „FORUM”. (uchwała nr 3)

14.

Wybór Zarządu „FORUM”. (uchwała nr 4)

15.

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 5)

16.

Wybór Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 6)

17.

Dyskusja. Wolne wnioski—Sprawy różne.

18.

Zakończenie zebrania.

 

   

   

           UWAGA

   Mandaty uprawniające do głosowań będą wydawane na zebraniu przy podpisywaniu listy obecności.                                                                                              PREZES "FORUM"

                                                                                                                 

PIOTR    ROMAN

 

 

 

040836
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprz.okres
Ten miesiąc
Poprz. miesią
Razem
34
77
417
39641
363
2385
40836

Your IP: 18.232.38.214
2020-06-06 10:57

szukaj