ZARZĄD FORUM VIII - KADENCJI 2019 - 2023

Piotr Roman – Prezes

Józef Pokładek

Eugeniusz Jabłoński

Kazimierz Łomotowski

Grzegorz Matoryn

Beata Sulska

KOMISJA REWIZYJNA VIII - KADENCJI 2019 - 2023

Wojciech Kasprzyk - Przewodniczący

Sylwia Michałeczko

Zofia Szajwaj

szukaj