ZARZĄD FORUM VIII - KADENCJI 2017 - 2019

1. Piotr Roman – Prezes

2. Józef Pokładek – Wiceprezes

3. Eugeniusz Jabłoński – Sekretarz/Skarbnik

4. Władysław Bakalarz – członek

5. Kazimierz Łomotowski – członek

6. Grzegorz Matoryn – członek

7. Beata Sulska – członek

 

KOMISJA REWIZYJNA VIII - KADENCJI 2017 - 2019

1. Wojciech Kasprzyk

2. Sylwia Michałeczko

3. Zofia Szajwaj

szukaj